MAY HAN MANG HDPE MAY HAN BAT HDPE MAY HAN BAT NHUA MAY HAN DUN MAY HAN NHUA CAM TAY

Dao Tạo Rãnh Hàn Sàn Nhựa

Dao tạo rãnh hàn sàn nhựa PVC, WINYL.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dụng cụ để thi công hàn sàn nhựa PVC, sàn nhựa Winyl, sàn nhựa thể thao ....: dao bào dây hàn(dao sủi roong hàn), dao cắt dây hàn, dao móc dây hàn, dao tạo rãnh hàn sàn nhựa, dụng cụ tạo rãnh sàn nhựa đẩy tay, máy tạo rãnh sàn nhựa, con lăn sàn nhựa, .v.v... 

 
 
 

 

Dao tạo rãnh hàn sàn nhựa PVC, WINYL Dao tạo rãnh hàn sàn nhựa PVC, WINYL Dao tạo rãnh hàn sàn nhựa PVC, WINYL

 

Sản phẩm cùng loại :